Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
 

 

 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kezdeményezése arra irányul, hogy hosszabb távon egy új szolgáltatást alapozzon meg a régió tudáscentrumában, rövid távon pedig az ország egyik leghátrányosabb térsége, a Cserehát (Edelényi, Encsi, Szikszói járások együttese) önsegítő képességét próbálja erősíteni külső szellemi energiák bevitelével.

Három fő célkitűzés mentén kívánunk a területi fejlődést előbbre vivő társadalmi innovációkat elindítani.

Ezek a következők

  1. a térség összekapcsolása a régió központjával, a tágabb térségbe történő gazdasági, társadalmi és politikai integráció - térségi integráció,
  2. a térségi önellátás fokozása - helyi gazdaságfejlesztés,
  3. a térséget a többi térségből kiemelő egyedi sajátosság megtalálása, vonzerővé formálása - térségi identitás építés.

Társadalmi innováció lehet minden, a fenti területekhez kapcsolódó kérdésekre választ adó új, vagy újszerű, a társadalom szereplői által megfogalmazott és elindított megoldás. Saját ötleten és a már máshol bevált tapasztalatokon nyugvó megoldások egyaránt szóba jöhetnek.

 

A társadalmi innováció kialakulásához a Miskolci Egyetem:

  1. feltárja a térség innovációk adaptálását és megszületését befolyásoló adottságait,
  2. felkutatja a máshol bevált, a nagy valószínűséggel a térségben is adaptálható társadalmi innovációkat,
  3. megszervezi a kiválasztott térség és a centrum társadalmi vezetőiből, szakembereiből, civil szereplőiből álló innovációs köröket és szakmai segítséget nyújt működésükhöz.

 

Általános célként a felsőoktatásban felhalmozott képzési és kutatási tapasztalatokat kívánjuk tartós válságproblémákkal küzdő vidéki térségek fenntartható fejlesztésében kamatoztatni, ezzel a felsőoktatás és térségfejlesztési gyakorlat közötti közvetlen tudástranszfert biztosítani olyan térségekben, melyekben ez ma szinte egyáltalán nem jellemző.

Hosszú távon társadalmi innovációkat generálunk, melyek megvalósulása a perifériák fenntartható fejlődéséhez, centrumukkal való kapcsolatuk átértékelődéséhez, önellátó képességük növekedéséhez, megújuló képességük kialakulásához vezet.

A projekt célja a belső erőforrásokra, a centrum-periféria kapcsolatok átalakítására, a fenntarthatóság alapelveire épülő helyi fejlesztést támogató, több kutatóműhely együttműködésével kialakított társadalmi innovációs szolgáltatások megalapozása a Miskolci Egyetemen. Ezeket a képességeinket az ország egyik legproblémásabb térsége, a Cserehát példáján fejlesztjük, fejlesztve, társadalmi innovációra alkalmassá téve ezzel magát a térséget. Tevékenységeink hozzájárulnak a Cserehát Program kidolgozásához.

A projekt során a társadalmi innovációk generálására és segítésére való felkészülést jelentő új típusú kutatások végzése, innovatív képzések tartása, információs felületek működtetése, tanácsadás, gyakorlatorientált tehetséggondozás és nemzetközi kapcsolatépítés térségi hozadékaként helyiekből és miskolci érintettekből álló három működőképes társadalmi innovációs kört és azokhoz kapcsolódva hat, a helyi termékekhez, a helyi energiához, turisztikai, szociális és kulturális szolgáltatáshoz, info-kommunikációhoz, vagy valamilyen kreatív tevékenységhez kapcsolódó társadalmi innovációt generálunk.

A közben létrehozott kutatási eredmények, adatok, képzési tematikák, módszertani tematikák a projekt zárását követően is elérhetők a projekt fenntartott honlapján és alapját képezik a területi és tematikus kiterjesztésnek.